Wspólne zamieszkiwanie po rozwodzie – czy to możliwe?

Wspólne zamieszkiwanie po rozwodzie – czy to możliwe?

Prawnik rodzinny odpowiada

 

            Klienci Kancelarii prawnej Kraków często pytają o wspólne zamieszkiwanie małżonków po rozwodzie. Kancelaria radcy prawnego świadczy usługi doradztwa prawnego w dziedzinach: prawo rodzinne, rozwód, alimenty czy podział majątku, a zatem to zagadnienie nie jest nam obce. Sprawy rodzinne to dziedzina, w której Kancelaria się specjalizuje.

            W razie rozwiązania małżeństwa przez rozwód, sąd obligatoryjnie orzeka o sposobie korzystania przez rozwiedzionych małżonków z mieszkania. Tak naprawdę, orzeczenie to jest tymczasowe, do chwili, gdy jeden z małżonków nie opuści mieszkania dobrowolnie lub przymusowo. Sąd nie orzeka o sposobie wspólnego zamieszkania małżonków po rozwodzie, jeżeli orzeka eksmisję lub dokonuje podziału majątku.

            Sąd zaniecha orzeczenia w przedmiocie wspólnego zamieszkiwania małżonków po rozwodzie, jeżeli byli małżonkowi wcześniej uzgodnili tą kwestię między sobą, a sąd uzna, że nie narusza to dobra dzieci lub małżonka, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej. Co do zasady sąd zaniecha orzekania w tym zakresie na zgodny wniosek stron. W takim wypadku, sąd zamieszcza w wyroku rozwodowym rozstrzygnięcie, że nie orzeka o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.

            Klienci często pytają prawnika rodzinnego o praktyczny sposób takiego podziału mieszkania. Tak więc zasadniczo sąd dokonuje „przydziału” poszczególnych części mieszkania do użytkowania dla każdego z nich, np. poszczególnych pokojów. Oczywistym jest, że określone części mieszkania byli małżonkowie będą użytkować wspólnie, jak np. kuchnia, łazienka czy przedpokój. Sąd dokonując takiego tymczasowego podziału, uwzględnia potrzeby mieszkaniowe każdego z rozwiedzionych małżonków oraz dzieci. Należy pamiętać, że orzeczenie to nie zastępuje orzeczenia o podziale majątku, gdyż następuje to co do zasady w odrębnym postępowaniu.

            Prawomocne orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania może być zmienione na wniosek każdego z byłych małżonków w przypadku wystąpienia nowych okoliczności.

            Sąd może orzec o podziale wspólnego mieszkania do korzystania nawet w sytuacji, gdy stanowi ono wyłączną własność jednego z małżonków, a nawet jeżeli pozostaje własnością osób trzecich, a małżonkowie zajmowali je na podstawie stosunku najmu. Za wspólne mieszkanie rozumiany jest zarówno samodzielny lokal jak i jego część. Chodzi w tym wypadku o wspólne mieszkanie w znaczeniu faktycznym, a nie prawnym, tj. niezależnie od tytułu prawnego do lokalu. Sąd bada więc fakt wspólnego zamieszkania w danym lokalu. W trakcie postępowania o rozwód możliwe jest także ustalenie, że małżonkowie zamieszkują wspólnie w mieszkaniu, lecz wskutek czasowej przeszkody, jeden z małżonków przebywa gdzie indziej, np. w szpitalu, odbywa służbę wojskową itp.

            Kancelaria prawna Kraków doradza klientom z zakresu szeroko rozumianego prawa rodzinnego w mieście Kraków, w tym w szczególności postępowań o rozwód, separację – wobec czego zapraszamy do kontaktu we wszystkich sprawach rodzinnych z prawnikami z naszej Kancelarii.

Czytaj dalej

Zabezpieczenie alimentów – co warto wiedzieć, a o czym często zapominamy?

„Panie Mecenasie, wystąpiłam do sądu z pozwem o zasądzenie na rzecz moich dzieci alimentów od ojca. On w ogóle nie interesuje się ich losem, a jego działania podejmowane przed sądem mają na celu wyłącznie przedłużenie postępowania. Zanim zostanie wydany wyrok zostanę wraz z dziećmi narażona na ogromne problemy finansowe. Czy widzi Pan rozwiązanie dla mojej jakże beznadziejnej sytuacji’? – pytanie jakie zadała Pani Karolina bardzo często pada ze strony naszych Klientów.

Czytaj dalej

O czym mam z nim rozmawiać? Mediacja w sprawie o rozwód.

W ostatnim czasie zgłosiła się do naszej Kancelarii Pani Joanna, której problem polegał na tym, że sąd skierował ją i męża w ramach postępowania o rozwód do mediacji. Klientka była bardzo sceptycznie nastawiona do tego pomysłu, ponieważ chciała jak najszybciej zakończyć łączący ją z małżonkiem związek.

W praktyce często zauważamy, że nasi Klienci nie chcą brać udziału w postępowaniu mediacyjnym, uważając ten pomysł za zupełną stratę czasu, zmierzającą jedynie do bezowocnego przedłużenia postępowania. Czasami również Klienci obawiają się wyrażenia zgody na mediacje, gdyż nie mają wiedzy jak wygląda procedura z nią związana, i jaki cel ma to działanie. A jak naprawdę wygląda kwestia mediacji? W niniejszym artykule postaramy się udzielić odpowiedzi na najczęściej zadawane przez naszych klientów pytania.

Czytaj dalej

Raz, dwa, trzy, alimenty płacisz Ty! – czyli o powstaniu obowiązku alimentacyjnego dziadków względem wnuków.

Na córkę Pani Janiny sąd nałożył obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania jej małoletnich dzieci będących pod opieką ojca, któremu w ramach postępowania o rozwód została przyznana władza rodzicielska. Matka małoletnich jest osobą chorą oraz co do zasady bezrobotną, która od czasu do czasu podejmuje się wykonywania prac dorywczych. W związku z tym stanem rzeczy Pani Janina obawia się wystąpienia przez byłego zięcia przeciwko niej i mężowi z roszczeniem o zasądzenie od nich, jako dziadków, alimentów na rzecz małoletnich wnuków. Klientka poprosiła nas więc o udzielenie porady prawnej dotyczącej zasadności ewentualnego pozwu o alimenty.

Czytaj dalej

Groziłeś, że rozwodu nie dostanę … A jednak! – czyli o możliwości wydania wyroku zaocznego w sprawie o rozwód

Częstym problemem dla osób decydujących się na wystąpienie z powództwem o rozwód jest niepewność co do zachowania drugiego małżonka, zwłaszcza w sytuacji gdy sam rozwód jest sporny, a druga strona wręcz grozi, że „nie da rozwodu” lub nie będzie uczestniczyła w postępowaniu. Taki problem spotkał Panią Kingę, która poprosiła naszą Kancelarię o udzielenie jej porady prawnej w tym zakresie. Kluczowe pytanie w takich sytuacjach brzmi, czy w sprawach o rozwód możliwe jest zastosowania takiej instytucji jak wyrok zaoczny?

Czytaj dalej

Dziecko jest Twoje i dobrze o tym wiesz! – ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane.

Pani Anna pozostawała przez trzy lata w nieformalnym związku z Panem Tomaszem. Kilka miesięcy temu urodziła ona córkę i wtedy nastąpił początek problemów w związku. Otóż jej życiowy partner powziął wątpliwość czy jest on ojcem dziecka. Opuścił wspólnie zajmowane mieszkanie i wyprowadził się do rodziców. Uznał, że nie będzie współuczestniczył w kosztach utrzymania córki, ponieważ czuje, że nie jest ona jego dzieckiem. Na nic zdały się prośby i groźby ze strony Pani Anny. Pan Tomasz zdecydował, że to koniec łączącego ich związku i nie interesuje go los ani swojej partnerki, a tym bardziej małoletniego dziecka. Nasza klientka ma już dość bezproduktywnych rozmów z partnerem i oczekuje porady prawnej ze strony naszej Kancelarii. Co więc można, jak to potocznie mówią, z tym fantem zrobić?

Czytaj dalej

Tata lata po świecie, a moich potrzeb nie dostrzega – czyli o podwyższeniu alimentów na dziecko.

„Moja córka ma 10 lat. Odkąd zaczęła chodzić do szkoły jej potrzeby z każdym miesiącem wzrastają. Chciałaby uczyć się języka hiszpańskiego, interesuje się tańcem, a mnie po prostu nie stać na to aby to wszystko opłacać. Mój były mąż przekazuje na jej rzecz alimenty w wysokości 500 zł miesięcznie i żadne inne wydatki go nie interesują. Nie pamiętam kiedy ostatnio otrzymała od niego jakiś prezent czy też propozycję wyjścia do kina. Jest to dla mnie niezrozumiałe, bo po pierwsze przecież to jego dziecko (!), a po drugie mój były mąż wiedzie życie na bardzo wysokim poziomie. Czy istnieje jakieś rozwiązanie aby zobowiązać go do płacenia wyższych alimentów”?

Czytaj dalej

Chce się rozwieść, ale … czy będzie to trwało latami?

Jak mówi branżowy żart – szybciej czasami udaje się zawrzeć związek małżeński, niż go zakończyć rozwodem… Przy obecnej ilości spraw rozwodowych prowadzonych przez Sądy Okręgowe, żadną przesadą nie jest stwierdzenie, że częstokroć postępowania rozwodowe mogą trwać latami, aczkolwiek głównym czynnikiem, który determinuje długość tego rodzaju spraw jest poziom skonfliktowania stron, gdzie im jest on większy, tym hipotetycznie dalej do prawomocnego wyroku rozwodowego.

Czytaj dalej

Bierz swoje rzeczy i wynoś się stąd – czyli o eksmisji małżonka w trakcie rozwodu

Każdy dzień wygląda tak samo … Od rana awantury, kłótnie i agresja. Pani Karolina podjęła decyzję o rozwodzie. Chciałaby aby jej mąż zniknął z życia jej oraz ich dwóch małoletnich córek, opuszczając tym samym ich wspólne mieszkanie. Wiadomo, im szybciej – tym lepiej. Mając na uwadze przykład naszej Klientki w dzisiejszym wpisie omówione zostanie zagadnienie dotyczące eksmisji jednego z małżonków ze wspólnego mieszkania już w trakcie trwania postępowania o rozwód.

Czytaj dalej

Mamo! Tato! Za chwilę lato!!!

Praca w Kancelarii specjalizującej się w prawie rodzinnym, niesie za sobą możliwość mierzenia się na co dzień z różnego rodzaju problemami naszych Klientów m.in. w sferze władzy rodzicielskiej.

Zbliża się okres wakacyjny, stąd też o tej porze roku zdarzają się najczęściej przypadki takie jak Pani Marceliny. Klientka pojawiła się w Kancelarii z naglącym problemem i pytaniem, tyczącym się możliwością wyjazdu wakacyjnego z dzieckiem. Będąc po rozwodzie, chciała wraz z córką i nowym partnerem, wyjechać na dwutygodniowe wakacje do Włoch.

Czytaj dalej