Wspólne zamieszkiwanie po rozwodzie – czy to możliwe?

Wspólne zamieszkiwanie po rozwodzie – czy to możliwe?

Prawnik rodzinny odpowiada

 

            Klienci Kancelarii prawnej Kraków często pytają o wspólne zamieszkiwanie małżonków po rozwodzie. Kancelaria radcy prawnego świadczy usługi doradztwa prawnego w dziedzinach: prawo rodzinne, rozwód, alimenty czy podział majątku, a zatem to zagadnienie nie jest nam obce. Sprawy rodzinne to dziedzina, w której Kancelaria się specjalizuje.

            W razie rozwiązania małżeństwa przez rozwód, sąd obligatoryjnie orzeka o sposobie korzystania przez rozwiedzionych małżonków z mieszkania. Tak naprawdę, orzeczenie to jest tymczasowe, do chwili, gdy jeden z małżonków nie opuści mieszkania dobrowolnie lub przymusowo. Sąd nie orzeka o sposobie wspólnego zamieszkania małżonków po rozwodzie, jeżeli orzeka eksmisję lub dokonuje podziału majątku.

            Sąd zaniecha orzeczenia w przedmiocie wspólnego zamieszkiwania małżonków po rozwodzie, jeżeli byli małżonkowi wcześniej uzgodnili tą kwestię między sobą, a sąd uzna, że nie narusza to dobra dzieci lub małżonka, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej. Co do zasady sąd zaniecha orzekania w tym zakresie na zgodny wniosek stron. W takim wypadku, sąd zamieszcza w wyroku rozwodowym rozstrzygnięcie, że nie orzeka o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.

            Klienci często pytają prawnika rodzinnego o praktyczny sposób takiego podziału mieszkania. Tak więc zasadniczo sąd dokonuje „przydziału” poszczególnych części mieszkania do użytkowania dla każdego z nich, np. poszczególnych pokojów. Oczywistym jest, że określone części mieszkania byli małżonkowie będą użytkować wspólnie, jak np. kuchnia, łazienka czy przedpokój. Sąd dokonując takiego tymczasowego podziału, uwzględnia potrzeby mieszkaniowe każdego z rozwiedzionych małżonków oraz dzieci. Należy pamiętać, że orzeczenie to nie zastępuje orzeczenia o podziale majątku, gdyż następuje to co do zasady w odrębnym postępowaniu.

            Prawomocne orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania może być zmienione na wniosek każdego z byłych małżonków w przypadku wystąpienia nowych okoliczności.

            Sąd może orzec o podziale wspólnego mieszkania do korzystania nawet w sytuacji, gdy stanowi ono wyłączną własność jednego z małżonków, a nawet jeżeli pozostaje własnością osób trzecich, a małżonkowie zajmowali je na podstawie stosunku najmu. Za wspólne mieszkanie rozumiany jest zarówno samodzielny lokal jak i jego część. Chodzi w tym wypadku o wspólne mieszkanie w znaczeniu faktycznym, a nie prawnym, tj. niezależnie od tytułu prawnego do lokalu. Sąd bada więc fakt wspólnego zamieszkania w danym lokalu. W trakcie postępowania o rozwód możliwe jest także ustalenie, że małżonkowie zamieszkują wspólnie w mieszkaniu, lecz wskutek czasowej przeszkody, jeden z małżonków przebywa gdzie indziej, np. w szpitalu, odbywa służbę wojskową itp.

            Kancelaria prawna Kraków doradza klientom z zakresu szeroko rozumianego prawa rodzinnego w mieście Kraków, w tym w szczególności postępowań o rozwód, separację – wobec czego zapraszamy do kontaktu we wszystkich sprawach rodzinnych z prawnikami z naszej Kancelarii.

Czytaj dalej

Bierz swoje rzeczy i wynoś się stąd – czyli o eksmisji małżonka w trakcie rozwodu

Każdy dzień wygląda tak samo … Od rana awantury, kłótnie i agresja. Pani Karolina podjęła decyzję o rozwodzie. Chciałaby aby jej mąż zniknął z życia jej oraz ich dwóch małoletnich córek, opuszczając tym samym ich wspólne mieszkanie. Wiadomo, im szybciej – tym lepiej. Mając na uwadze przykład naszej Klientki w dzisiejszym wpisie omówione zostanie zagadnienie dotyczące eksmisji jednego z małżonków ze wspólnego mieszkania już w trakcie trwania postępowania o rozwód.

Czytaj dalej

Podzieli czy nie podzieli – o to jest pytanie!

Wielokrotnie w praktyce spotykamy się z problemem, kiedy w trakcie trwania małżeństwa, małżonkowie wybudowali wspólnie dom na działce stanowiącej wyłączną własność jednego z nich. Najczęściej po rozwodzie pojawia się problem i pytanie, co z tym domem i komu on przypadnie. Małżonek, który nie był właścicielem działki ma w tej sytuacji obawy, czy jest w stanie uzyskać cokolwiek dla siebie, skoro nie ma żadnego prawa do nieruchomości, na której stoi dom. Sytuacja na pierwszy rzut oka może wydawać się problematyczna i trudna, ale w rzeczywistości nie jest aż tak skomplikowana.

Czytaj dalej

Nierówne udziały przy podziale majątku małżonków – czy jest to możliwe?

Pan Tomasz – nasz klient, którego reprezentowaliśmy w postępowaniu rozwodowym, zgłosił się do nas z kolejnym problemem dotyczącym tym razem podziału majątku z byłą już małżonką.

Z uwagi na to, że jest to często poruszany przez naszych klientów temat, chcielibyśmy przedstawić Państwu problem nierównych udziałów przy podziale majątku małżonków. Weźmy zatem za przykład naszego klienta – Pana Tomasza, w którego to sprawie rozwodowej sąd orzekł rozwód z wyłączną winą małżonki oraz powierzył mu władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi. W toku postępowania ustalono, iż jego małżonka nie interesowała się małoletnimi dziećmi, nie dbała o wspólne gospodarstwo domowe i nadużywała alkoholu. Mając na względzie rozstrzygnięcie sądu, Pan Tomasz chciał aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

Czytaj dalej