Co mi zrobisz jak nie dam Ci dziecka?

„Mam tego dość. Była żona od ponad roku utrudnia mi kontakty z dzieckiem, które miałem uregulowane w wyroku rozwodowym. Przynajmniej dwa razy w ciągu tygodnia otrzymuję od niej wiadomość, że nasza córka jest chora, że wyjechała do dziadków na wieś, że uczy się do sprawdzianu, że ma urodziny koleżanek … Dlaczego nie mogę w normalny sposób widywać się z moim dzieckiem”?

Z takim właśnie pytaniem zgłosił się do nas Pan Piotr. Okazało się, że mimo podjęcia wielu prób nie udało mu się znaleźć porozumienia z byłą małżonką w zakresie spotkań z dzieckiem.

Co więc pozostało Panu Piotrowi? Czy istnieje jakiś sposób na znalezienie wyjścia z tej patowej sytuacji? Otóż tak – jeśli była żona utrudnia wykonywanie kontaktów z dzieckiem, nie pozostaje nic innego jak wdrożenie postępowania egzekucyjnego, celem zdyscyplinowania matki do wykonywania wyroku rozwodowego w zakresie kontaktów. Kodeks postępowania cywilnego reguluje sposób postępowania w takim przypadku, w ten sposób że:

Art. 598[15]. § 1. Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

Co zatem powinien zrobić Pan Piotr?

Pierwszy krok to złożenie wniosku do sądu rodzinnego o zagrożenie nakazaniem zapłaty matce dziecka konkretnej kwoty za utrudnienie mu każdego, pojedynczego kontaktu z córką. W uzasadnieniu wniosku wskazujemy konkretne zachowania matki, za które ,,kara” miałaby zostać nałożona. Dodatkowo przedstawiamy dowody potwierdzające brak możliwości spotkań z dzieckiem, czy to w postaci np. wydruków SMS-ów, maili, zeznań świadków, lub też notatek policyjnych wynikających ze zgłoszeń ojca. W sytuacji uwzględnienia wniosku Pana Piotra, kiedy matka dziecka w przyszłości będzie dalej powielała swoje zachowanie i utrudniała kontakty, polegające najczęściej na niewydawaniu dziecka w terminach ustalonych orzeczeniem sądu, wówczas będzie ona zobowiązana do zapłaty wskazanej sumy pieniężnej. Należy pamiętać, że postępowanie w zakresie egzekucji kontaktów jest dwu etapowe, najpierw wnioskujemy o zagrożenie nakazaniem zapłaty określonej kwoty za każde utrudnienie w zakresie kontaktów, a następnie kiedy dalej do kontaktów nie dochodzi, wnioskujemy o nakazanie zapłaty konkretnej kwoty za utrudnianie kontaktów, która to kwota stanowić będzie iloczyn ilości utrudnień i stawki za jedno utrudnienie.

Praktyka pokazuje, iż po wszczęciu takiego postępowania nastawienie osób zobowiązanych do wydawania dziecka na kontakty diametralnie się zmienia i wówczas spotkania w wielu przypadkach przebiegają w sposób ustalony przed sądem.

 

Przeczytaj również