Jak ustalić wysokość alimentów? – kilka słów o usprawiedliwionych potrzebach dziecka

Bardzo często prowadząc sprawy o alimenty musimy szczegółowo wskazać klientom od czego tak naprawdę zależy wysokość alimentów, i jak ją ustalić. Pamiętajmy, dwie rzeczy wyznaczają granicę świadczeń alimentacyjnych. Z jednej strony są to usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów, a z drugiej możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. I właśnie o usprawiedliwionych potrzebach dziecka, jest dzisiejszy wpis.

Zgodnie z art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

§ 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Co to są usprawiedliwione potrzeby dziecka? Najlepiej będzie Państwu zobrazować to poprzez przykłady, czyli do usprawiedliwionych potrzeb dziecka możemy zaliczyć: pożywienie, ubrania, przybory szkolne, korepetycje, wizyty u lekarzy specjalistów, a także rozrywka, hobby dziecka i realizacja jego pasji i talentów. Oczywiście nasze dziecko nie musi chodzić do filharmonii 3 razy w tygodniu, jednak pamiętajmy również o pojęciu równej stopy życiowej. W tym miejscu należy wskazać, iż w oparciu o zasadę równej stopy życiowej dziecko ma prawo do życia na równym poziomie i standardzie, jak jego rodzice. Czyli jeżeli możliwości osoby zobowiązanej do alimentacji są wysokie, zasądzone zostaną wyższe alimenty.

Poniżej krótka historia chłopca, którego usprawiedliwione potrzeby znacznie wzrosły wraz z wiekiem:

Rodzice Antka rozwiedli się, gdy chłopiec miał 14 miesięcy. Zgodnie z wyrokiem zasądzającym alimenty na syna, ojciec zobowiązany był płacić 500 zł tytułem świadczeń alimentacyjnych. Dziś Antek ma 7 lat, niedługo pójdzie do szkoły. Jest alergikiem i ma problemy z wymową. Wizyty u logopedy i lekarzy specjalistów kosztują. Ze względu na szkołę konieczna jest wyprawka szkolna. Wskażmy, również, że Antek rośnie, potrzebuje nowych butów, ubrań. Mama Antka nie zarabia wiele i te 500 zł alimentów od ojca Antka, po porostu przestały wystarczać na podstawowe potrzeby chłopca. Usprawiedliwione potrzeby dziecka z wiekiem rosną, inne potrzeby miał Antek-niemowlak a inne Antek-7 latek. Co można zrobić w takiej sytuacji? Matka Antka złożyła właśnie pozew o podwyższenie alimentów do 700zł.

Drugim wyznacznikiem od którego zależą alimenty są możliwości zarobkowe i majątkowe rodziców. Co to są możliwości zarobkowe ? To np. pensja, dodatki do wynagrodzenia z pracy, emerytura, renta, czy wszelkie inne źródła dochodu osoby zobowiązanej do uiszczania alimentów na rzecz małoletniego. W kolejnym wpisie przedstawimy Państwu szerzej temat możliwości zarobkowych i majątkowych osoby zobowiązanej do alimentów. Już dziś zapraszamy do lektury.

Przeczytaj również