Dwa domy, dwa łóżka, dwa biurka… opieka naprzemienna

Rozkład tygodnia siedmioletniego Jacka:

Poniedziałek – tata, wtorek – tata, środa – tata, czwartek – tata/mama, piątek – mama, sobota – mama, niedziela – mama.

Grafik jest zawsze taki sam. Czasem zachodzą pewne zmiany, ale tylko w przypadku, gdy plany zawodowe rodziców ulegają modyfikacji. Jacek zarówno u mamy jak i u taty ma swój pokój, swoje zabawki, ubrania i swoje przybory szkolne. Dzieci w szkole troszkę zazdroszczą mu, że wszystko ma podwójnie. Dwa razy wybierał meble do pokoju i kolor ścian. O czym będzie dzisiejszy wpis? O opiece naprzemiennej – temat bardzo często poruszany w dyskusjach prawników i psychologów.

Kiedyś kwestia opieki naprzemiennej była niezwykle rzadkim zjawiskiem, dziś coraz częściej w praktyce pracy kancelarii spotykamy się z systemem opieki naprzemiennej. Dużą rolę w rozpowszechnieniu opieki naprzemiennej odegrały zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Kiedyś Sąd rozstrzygając o władzy rodzicielskiej i przyznawał ją jednemu z rodziców i ograniczał władzę drugiemu. Dziś w przypadku, gdy rodzice dojdą do porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej Sąd nie ogranicza władzy rodzicielskiej żadnemu z rodziców. Poniżej przytoczę art. 58 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Art. 58 KRO

§ 1. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

§ 1a. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

§ 1b. Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Zgodnie z art 58 § 1 KRO Sąd uwzględni porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem po rozwodzie- pod warunkiem, iż będzie zgodne z dobrem dziecka. Drugim czynnikiem bardzo ważnym jest zgodnie z art. 58 § 1a KRO, istnienie zasadnego oczekiwania, że rodzice będą współdziałać w sprawach dziecka.

Dlaczego te zmiany są tak istotne w sprawowaniu opieki naprzemiennej?

Ze względu na POROZUMIENIE. W opiece naprzemiennej to najważniejsza kwestia. Warto analizując system opieki naprzemiennej wspomnieć, iż ma ona swoje wady i zalety. Niewątpliwe zaletą jest fakt, że porozumienie rodziców dotyczące opieki nad dzieckiem po rozwodzie znacznie ułatwia dziecku „przejście przez rozwód rodziców”. Porozumienie zawarte między rodzicami korzystnie wpływa na dzieci, które nie uczestniczą w sporach pomiędzy nimi. Minusem może być brak poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa wynikający z posiadania dwóch domów. Psychologowie wypowiadając się o opiece naprzemiennej są dość powściągliwi, wskazują zarówno na plusy i minusy tego systemu. Sąd orzekając o opiece naprzemiennej będzie się kierował przede wszystkim dobrem dziecka.

Przeczytaj również